ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Είστε εδώ:Αρχική»Ενημέρωση για την δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών –υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Ενημέρωση για την δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών –υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΠΡΟΣ :  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

                                                               

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών –υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους».

Σε συνέχεια της από 15-12-2014 ενημέρωσής μας , γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις  της Ολομέλειας του ΣΤΕ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές  οι μισθολογικές περικοπές  των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας , οι οποίες επιβλήθηκαν με το  Ν. 4093/2012.

 

    Προκειμένου τα μέλη μας  να διεκδικήσουν το υπόλοιπο των μισθολογικών τους διαφορών όπως αυτές προκύπτουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4093/12 , η ΕΝΩΣΗ  μας προτίθεται να συνδράμει όσους επιθυμούν να καταθέσουν αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων , με αίτημα την καταβολή αναδρομικά του συνόλου των οφειλομένων αποδοχών , λαμβανομένων υπ’ όψιν και των μισθολογικών-βαθμολογικών προαγωγών που προέκυψαν.

    Εν όψει του κινδύνου παραγραφής και για εξασφάλιση της τοκοφορίας και της μη παραγραφής  των απαιτήσεων , η ΕΝΩΣΗ έδωσε εντολή στο Νομικό σύμβουλο Χαράλαμπο Α. Βλάχο , ο  οποίος κατέθεσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 228379/ 19-12-2014 αίτηση – όχληση , σύμφωνα με το άρθρο 143 παρ.γ του Ν.4270/20 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014 «αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις) , η οποία εξασφαλίζει  όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ μας.

    Η ΕΝΩΣΗ θα επανέλθει για το θέμα της δικαστικής διεκδίκησης  , μετά την 8-1-2015 , ημερομηνία συζήτησης  ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης  του Σ.Τ.Ε , οπότε και θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τις διαδικαστικές εν γένει ενέργειες που θα απαιτηθούν για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ομαδική αγωγή .

 

 

 

Για το Δ.Σ.

                 - Ο -                                                                                                        - Ο -

             Πρόεδρος                                                                                         Γεν. Γραμματέας

 

 

 

 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Αθανάσιος                                                                    ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος

 

Διαβάστηκε 293 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 03 Οκτωβρίου 2015 11:57